Společnost GET Industrial Assembly s.r.o.


Vážení obchodní partneři a zákazníci,

rád bych Vás jménem jednatele přivítal na webových stránkách společnosti GET Industrial Assembly s.r.o..

Naše společnost poskytuje profesionální služby v oblasti průmyslových montáží s celosvětovou působností. Personál naší společnosti byl do roku 2006 součástí renomované nadnárodní montážní skupiny se sídlem v Rakousku. Od roku 2006 naše společnost realizuje průmyslové montáže velkého, středního, ale i menšího rozsahu, již bez podpory skupiny.

S kompetentností, vysokým know-how, nasazením a flexibilitou sobě vlastní dáváme našim zákazníkům a partnerům jistotu kvalitně, odborně a včas odvedené práce. Klademe velký důraz a máme vysoké standardy v oblasti managementu kvality, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. O široké spektrum služeb, včetně logistických, podpořené zajištěním dodávek materiálu a komponentů, se stará tým kvalitních a praxí prověřených expertů se silným technickým zázemím.

Jako jednatel společnosti vnímám prioritu naší společnosti ve vytváření dlouhodobých obchodních partnerství založených na vzájemné spokojenosti a důvěře.

S přáním úspěšných obchodních kontraktů a dobré vzájemné spolupráce

BA Filip Rada
Jednatel společnosti
GET Industrial Assembly s.r.o.

Aktuality

Ostatní aktuality